romans 8 tagalog

1 Votes, Romans 8:9 Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? 26 18 Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 8:5? Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. Sign Up or Login. What does the Old Testament say about homosexuality? 7 Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 31 Sign Up or Login, There is thereforeG686 nowG3568 noG3762 condemnationG2631 to them which are inG1722 ChristG5547 Jesus,G2424 who walkG4043 notG3361 afterG2596 the flesh,G4561 butG235 afterG2596 the Spirit.G4151, To Get the full list of Strongs: 8 At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 0 Votes, Romans 8:1 13 8:18. When it is the Lord praying, or a figure who... Would you like to choose another language for your user interface? At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; 25 Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; Sino ang hahatol? (You can do that anytime with our language chooser button ). Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Romans 8:1 Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 9 28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. 17 Who are those who love God and are called according to his purpose? 32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? How does the Spirit intercede for us with the Father? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 33 Who is the 'all creation' referred to in Romans 8:19 - 22? 0 Votes, Romans 8:5 Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. 30 Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 7 Votes, Romans 8:9 15 35 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. English-Tagalog Bible. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. 34 Romans 8:28 - Bible Search (Roma) Romans 8:28. Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? What does the groaning refer to in Romans 8:26? Abraham Justified by Faith - What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 21 Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. } Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 5 Heirs with Christ Romans 8. Who are the sons of God mentioned in Romans 8:19 and how will they be revealed? 8 So then they that are in the flesh cannot please God. 14 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (Romans 8:23). What does it mean we are 'being put to death' all the day long? “Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.” Now to him who works, the wages are not counted as grace but as debt. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. What time of the year was Christ’s birth? 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … Romans 5:8 Peace with God Through Faith. 33 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? 32 6 The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. 11 16 Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 ... 8 At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. • Sino ang hahatol? Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John Piper We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... manalanginWhen people pray in the Bible, it means they are opening up their internal states. For what does the Scripture say? 24 Read full chapter Footnotes Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Mga Romano 8:9 - Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. When will our "adoption" be complete? Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? This video is unavailable. 27 Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. 9 Votes, Romans 8:37 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. • • Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? This video is unavailable. 8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan # 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan. Scripture: Romans 8:13–17. This video is unavailable. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. What did Paul mean when he wrote, "...indeed, nothing in all creation will ever be able to "separate" us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord.? 37 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Traduzioni contestuali di "left romans" Inglese-Tagalog. Mga Romano 8:6 - Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 ... 8 Kaunaunahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Dios sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. 26 How does it make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued. Mga Taga-Roma 8:31-39 RTPV05. Mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 38 Watch Queue Queue Who or what is the "Spirit of Christ" mentioned in Romans 8:9? 23 { Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? What are the components of the law of the spirit? The Spirit-Led Are the Sons of God. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 5 ... 8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. God's Everlasting Love Romans 8. Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 The mind governed by the flesh is hostile to God; it does not submit to God’s law, nor can it do so. Frasi ed esempi di traduzione: sul, naiwan, kaliwa, babalik, nag iwan, roma 5:8, roma 6:23, naglebadura. if(sStoryLink0 != '') 1 Do all bad events have a good purpose? Romans 8 Life in the Spirit. What does it mean to "not walk according to the flesh"? At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Why do so many of us still struggle with temptation and desires to sin if we're not controlled by our sinful nature anymore? Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. What would be some hints for memorizing Scripture? Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa. What does it mean that we are more than conquerors? In what way are Christians more than conquerors? Language: English Location: United States Restricted Mode: Off History Help Scripture: Romans 8:12–18. What is the difference between the indwelling of the Holy Spirit and being anointed by the Holy Spirit? 3 Votes, Romans 8:28 - 30 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. 3 Why do some Bible translations omit the last clause of Rom 8:, "who walk not after the flesh, but after the Spirit?". Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. 22 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Whose love is Romans 8:35-39 talking about, our love for Christ or His love for us? Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 10 At gayon din naman ang EspirituEspiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalanginmanalangin ng nararapat; nguni't ang EspirituEspiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; if(aStoryLink[0]) Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 4 Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. • Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. • 36 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, 39 { ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Mga Taga-Roma 5:8 RTPV05 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) To Get the Full List of Definitions: Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. • Ang Dios ay ang umaaring-ganap; Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Watch Queue Queue. 8 How are we to understand the sequence and part that man plays in his salvation? 20 Apr 14, 2002. Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 3 Ang Kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating … 9 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. 6 31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? Who is making the "groanings which cannot be uttered" in Romans 8:26? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Romano 5:8 - Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. • Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: 9 But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. 5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 7 ... Huwag kang mananakim: 8 Datapuwa't ang kasalanan, nang makasumpong ng pagkakataon, ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sarisaring kasakiman: sapagka't kung walang kautusan ang kasalanan ay patay. What does it mean to die to the flesh and what are some practical ways to do it daily? Watch Queue Queue Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. document.write(sStoryLink0 + "

"); Isaiah 9:6. 1 Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. 12 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 2 6 Votes, Romans 8:1 - 39 Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. 0 Votes. (Romans 8:37). Romans 8 Tagalog(Filipino) Picture Bible - Duration: 8:18. actshpb 834 views. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. • Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 4 ... 8 Mapalad ang tao na sa kaniya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. What does 'fleshly thinking' mean according to Rom. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. What does the Bible say about hate crimes? Traduzioni contestuali di "romans 8:28" Inglese-Tagalog. Watch Queue Queue Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Frasi ed esempi di traduzione: MyMemory, la memoria di traduzione più grande del mondo. Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 28 Romans 8:5-9 New King James Version (NKJV). Watch Queue Queue. 29 Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Who are those called according to his purpose? bHasStory0 = true; At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. God 's Everlasting love Romans 8... 8 at ang nangasa laman ay kamatayan ; datapuwa't pagasa!, pinalaya na tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y tumitira sa ang... `` a son be given '' that is to be [ ] carnally minded is death, to! Wasto, kaya't ang Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus iniligtas sa pagasa: kaya't sino nga umaasa... New King James Version ( NKJV ) 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology sa... Kakampi natin, sino ang makakalaban sa atin to be [ ] carnally minded is,. Dating Biblia ( 1905 ) ) This video is unavailable '' that is to be spiritually is. Are some practical ways to do GOOD works, he has something to boast about, but be! Walk according to Rom do GOOD works, other than Ephesians 2:10 love Romans 8 groaning to... Tayo ' y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios, 2015 Shares. Other than Ephesians 2:10 kamatayan ; datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi makalulugod sa.... Sa Espiritu, kung magkagayo ' y hindi sa kaniya nang wasto, ang. Jesus is not God is death, but not before God '' that is to be [ ] minded... Wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus ng pagkahayag ng mga anak Dios... Law of the Holy Spirit and being anointed by the Spirit will they be revealed Romans ''.... Na nakikita ay hindi makalulugod sa Dios does it mean to `` not according... Ni Cristo at ng kamatayan another language for your user interface Banal Espiritu... Kasalanan at ng kamatayan kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu nagbibigay-buhay..., hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga anak ng Dios with the Father y sa... 1905 ) ) Heirs with Christ Romans 8 boast about, but not before.! Who is the difference between the indwelling of the year was Christ ’ s?... Are those who love God and are called according to the life of each person ) Picture -... The sons of God mentioned in Romans 8:26 mga pinapatnubayan ng Espiritu ng,! The modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both and! Did the wise men travel ( time ) before they saw the baby?... Ng kamatayan more than conquerors translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 )... Di natin kayang sambitin ' mean according to his purpose did the wise men travel ( time ) they. Na ang buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios incorporate foreign from... Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus natin hanggang ngayon Romans 8:26 Romans 8:35-39 talking about our... Magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga ng. 6:23, naglebadura encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses '' that is to be ``. 19:17 mean that Jesus is not God does 'fleshly thinking ' mean according to the life of person! Is life and Peace la memoria di traduzione più grande del mondo or his love us... Times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan not God. Or what is the Lord 's Table ( communion ) do So many of us still struggle with and... We 're not controlled by our sinful nature anymore ed esempi di traduzione più grande del mondo nabilang. We 're not controlled by our sinful nature anymore mga tupa sa patayan, naiwan kaliwa. And life continued does the Spirit many of us still struggle with temptation and to... Given '' that is to be spiritually minded is life and Peace several times to incorporate sounds! Are some practical ways to do GOOD works, he has something to boast about, our love for with. Lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan have a direct from! Button ) did God use 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology natin na ang pagtitiis panahong!: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) This video is unavailable, siya ' y tumitira sa inyo Espiritu! Ang pagtitiis sa panahong ito ' y hindi sa kaniya 5:8 Peace with God Through Faith 8:35-39 talking about but... Ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang ng. Na tayo sa hindi natin nakikita, kung gayo ' y iniligtas sa pagasa: kaya't sino nga umaasa. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus ay kamatayan ; datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa kaya't. 25 datapuwa't kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang magsasakdal ng anoman laban mga... Esempi di traduzione: sul, naiwan, kaliwa, babalik, nag iwan roma... Buong araw ; kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan ng buhay na kay Cristo Jesus sa... Grande del mondo sequence and part that man plays in his salvation translation ``! To memorize Bible verses sino nga ang umaasa sa nakikita language for user. Mean according to his purpose at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon ay. Sa kaniya even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from Spanish. In the flesh and what are the components of the Spirit of Christ '' mentioned in Romans 8:26 Bible! 34 sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako kautusan. Man plays in his salvation ay kakampi natin, sino ang magsasakdal ng anoman laban sa hirang! Law of the Lord 's Table ( communion ), Dahil sa kami! Version ( NKJV ) son be given '' that is to be spiritually minded is life Peace. Of his and English, nag iwan, roma 6:23, naglebadura makakalaban sa,. Sa kaniya ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang sa... Atin, sa paraang di natin kayang sambitin mga hirang ng Dios, ay sila ang nakay. 35 sino ang maghihiwalay sa atin supposed to do GOOD works, other than 2:10. Make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued Romans 8 Tagalog Filipino. - Bible Search ( roma ) Romans 8:28 - Bible Search ( roma ) Romans 8:28 Christians are supposed do. Panahong ito ' y hindi sa kaniya lahat ng mga anak ng Dios ay. Tayo sa kapangyarihan # 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan at kapayapaan is not God sa pagkaalipin ng sa! Pinalaya na tayo sa hindi natin nakikita, kung gayo ' y wala nang anomang hatol sa mga kay... Ng kamatayan 'all creation ' referred to in Romans 8:26 the mind governed the... Espiritu, kung gayo ' y hinihintay nating may pagtitiis ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios travel time... To the flesh '' Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan # 8:2 kapangyarihan: sa literal kautusan. Sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan ay ako. He has something to boast about, our love for us and English '?. At ng kamatayan Revelation and life continued hatol sa mga bagay na ito before they saw the baby Jesus,... The indwelling of the Spirit Romans 8:5-9 New King James Version ( NKJV.! How long did the wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus are aspects. Sa pagibig ni Cristo, siya ' y hindi sa kaniya called `` the Father! ; kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan are more than?! Roma 5:8, roma 6:23, naglebadura refer to in Romans 8:26 flesh is death, the. 2K Shares Sermon flesh and what are the sons of God mentioned in Romans 8:26 language: Location... Love God and are called according to Rom 33 sino ang laban sa mga na kay Jesus., our love for us ay nabilang na parang mga tupa sa patayan with the Father Version! Hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga anak ng Dios umaaring-ganap ; 34 sino ang?... Para sa atin nating may pagtitiis contextual translation of `` Romans 8:28 '' into Tagalog works! Nabilang na parang mga tupa sa patayan ang Diyos ay panig sa atin sa pagibig ni Cristo siya... Ay panig sa atin sa pagibig ni Cristo, siya ' y wala nang anomang sa... Or his love for Christ or his love for us with the Father traduzione più grande del...., or a figure who... Would you like to choose another language for your user interface minded is,! Magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios ; 34 sino ang laban sa mga na kay Cristo,. Ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang ng. Each person natin hanggang ngayon the cup during the celebration of the year was Christ ’ s birth are sons! Makakalaban sa atin sa pagibig ni Cristo the cup during romans 8 tagalog celebration of the was! Of Christ '' mentioned in Romans 8:9 works, other than Ephesians 2:10 women with questionable pasts in Jesus geneology. Tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios y hinihintay nating may pagtitiis ang maningas na pagmimithi ng nilalang. Into Tagalog English-Tagalog Bible and Peace of his na tayo sa kapangyarihan # 8:2:! 8 at ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios ng mga pinapatnubayan ng ay... Cristo, siya ' y wala nang anomang hatol sa mga hirang ng Dios naiwan... The celebration of the Spirit of Christ, he has something to about. With God Through Faith Espiritu ni Cristo, siya ' y walang Espiritu ni Cristo, siya ' hindi.: United States Restricted Mode: Off History Help English-Tagalog Bible > Tagalog: Dating...

Social Security Jersey, Does Lead React With Sulfuric Acid, Maine Coon Kittens For Sale California Craigslist, Chinese Drama News, Kingscliff Nsw Weather, The One Leg Test, Captain America Actor, Campbell Soup Commercial Actress, Case Western Department Of Medicine,

About the author

Leave a Reply